Lonn_S

Sofie Lönn

Studieresor till Nya Karolinska, Kerala (Indien) och New York. Stipendiat 2012

 

Reseskildring Wernerstipendiet 2012

Syfte med resan
Att få inblick i hur de jobbar utomlands i byggbranschen. Genom att få vara med på byggarbetsplatser hoppas jag att få ny kunskap och inspiration och förhoppningsvis ta med mig något hem som jag kan implementera i vårt företag. Det jag är intresserad av lära mig mer av är: logistik, tidplan, inköpsplan, resursplanering, organisation (hur leder de sina projekt), uppföljning av ekonomi, kvalitet och inköp.

Vid val av resor ville jag jämföra projekt i ett land som är i framkant med ett land som jag tror är mer outvecklat.

Resa 1 – Nya Karolinska Stockholm
Besök på en av Europas största byggarbetsplatser. Blev överväldigad av deras enorma etablering. Deras säkerhetstänk genomsyrade hela byggarbetsplatsen med alltifrån säkerhetsutrustning, säkerhetsgenomgång och hur arbetsplatsen var organiserad med gångvägar, bilstråk, provisoriska broar och skyltar. Jag fick ta del av deras imponerande tidplan som var nedbruten i minsta detalj. De köpte in mycket av monteringsarbetet och försökte använda sig så mycket som möjligt av prefabricerade komponenter som t.ex. WC-moduler.

Resa 2 – Kerala, Indien
Jag valde Indien som land dels för att det är engelskspråkigt och dels för att det hamnar i facket för ett land som jag tror är under utveckling inom byggandet.

Jag besökte ett projekt i Trivandrum som bestod av nybyggnation av ett nytt IT-centrum för UST Global. På byggarbetsplatsen fick jag träffa en kvinnlig platschef vilket var mycket ovanligt. Materialen de använde var i mycket av samma fabrikat som i Sverige. De var längre fram i säkerhetstänk än jag trodde, de använda riktiga ställningar och var noga med att säkra arbetsplatsen. Den stora skillnaden mot i Sverige var att yrkesarbetarna inte var utrustade med säkerhetsutrustning, de hade en låg lön och det fanns inte mycket hjälpmedel på plats. Jag blev imponerad av att de var i framkant när det gäller miljöarbetet då byggnationen skulle certifieras enligt Leed Platinum. Jag gjorde även studiebesök hos FABS som var totalentreprenör för byggnationen.

Förutom detta var jag runt på ett antal olika mindre byggnationer som mer stämde överens av min tidigare bild av Indien med bambuställningar etc.

Resa 3 – NewYork
I New York var jag på studiebesök på Witney Museum. Jag gjorde också besök på ett spännande projekt av ett p-hus för alla NY sopbilar. ”Department of Sanitation” med en kontraktssumma om 200 MDollar. Den stora utmaningen i NY ligger i logistiken och tidplanearbete. Tidplanen är nedbruten i timmar och allt material skall direktlevereras för montage. Byggnationen skulle certifieras som en ”Green Building”. Yrkesarbetarna har motsvarande lön som i Sverige men de hade ingen etablering där de kunde äta. Säkerhetstänket var motsvarande som i Sverige.

Jag var även på The LiRo Group där de projekterar i BIM (building information modeling). Jag fick dels sitta med i ett projekteringsmöte för City Point Brooklyn där de identifierade och löste installationskrockar mha BIM. Jag fick också ta del av projekteringen av ombyggnationen av nya Public Library och ombyggnationen av en tunnelbanestation, där de även kopplade BIM till tidplanen och kunde följa hur projektet kommer att framskrida i olika etapper.


Sammanfattning
Trots stora geografiska och ekonomiska skillnader så var projekten mer lika än vad jag trodde. Den röda tråden ligger i miljötänk och säkerhetstänk. På alla stora byggplatser så ligger utmaningen i att planera projekten rätt från början t.ex. mha BIM där man kan hitta brister i projektering i tidigt skede, det är också viktigt med logistik och tidplanearbetet. Skillnaderna man kunde se låg främst i arbetsmiljön där det var bristfällig säkerhetsutrustning och dåligt med hjälpmedel i Indien. I arbetsmiljöarbetet ligger Sverige i framkant.

Jag har haft ett otroligt givande reseår och har tagit med mig massor med erfarenheter och inspiration hem. Jag har också skaffat minnen och vänner för livet. Ett stort tack för att jag fick motta Wernerstipendiet!

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se