Svensson Per webb

Per Svensson

Studieresor till Australien, Nya Zeeland och Europa. Stipendiat 2011

 

Utdrag ur reserapport
Inledning
Det är med stor tacksamhet jag mottagit beskedet att jag blivit utsedd till stipendiat för Wernerstipendiet 2011.

Jag ser Wernerstipendiet som en enorm möjlighet att skapa förutsättningar för att ligga i absolut framkant när det gäller min framtida yrkeskarriär. Att lära sig nya tekniker, arbetsmetoder, materiel och att utveckla mina egna personliga egenskaper är något som jag verkligen vill ta chansen att göra med det här stipendiet.
Ansökan

I min ansökan stod följande kortfattade beskrivning av studieresans inriktning, omfattning och ändamål:

Att studera fastighetsstyrningssystem för energieffektivisering och bekvämlighet och lära de bästa argumenten för att sälja in systemlösningar och på så sätt skapa ny marknad. Dels i den del av världen som ursprungligen utvecklat det största internationella systemet, dels i en del av världen som precis börjat (Sverige är i mitten). Tänkta områden är Centraleuropa samt Oceanien (Australien/Nya Zeeland).
Syfte

Studieresan syfte är givetvis att stärka mina möjligheter som entreprenör för framtiden. Jag har valt att dela upp huvudsyftet i följande områden:
- Teknisk utveckling.
Jag vill både öka på mina breddkunskaper samtidigt som jag vill vässa vissa specialområden.
- Affärsmässig utveckling.
Här ligger syftet på att öka kunskaperna inom försäljning av framtidens installationssystem där jag främst vill upptäcka fler argument för att sälja in nya lösningar.
- Personlig utveckling.
Genom att tänja gränserna och våga visa sina kunskaper för människor med en annan bakgrund och dessutom på deras modersmål istället för mitt.

Del 1, Europa
Belgien, Bryssel
KNX Association i Bryssel

KNX Association är paraplyorganisation för den världsomspännande standarden för fastighetsautomation, KNX. KNX är i dagsläget standardiserat via både en internationell standard, såväl som en europeisk, en amerikansk och en kinesisk.

På KNX Association har jag att under fyra dagar fått möjligheten att gå igenom samtliga avdelningar och prata med folk som arbetar med:
- Marknadsföring
- Standardisering
- Utveckling av programvaror
- Certifiering av produkter
- Certifierig av partners
- Certifiering av träningscenter

Huvudsyftet var givetvis att få en god insikt i hur man jobbar uppifrån för att på så sätt få förståelse för det utvecklingsarbete som ständigt sker.

Del 2, Oceanien
Australien, Sydney
Australien, Bathurst

En dag spenderades på Omyas anläggning i Bathurst där jag fick se deras automationsprocess där i stort sett alla funktioner var knutna till ett överordnat HMI-system (Human-Machine-Interface). HMI-systemet som användes är av ett australiensiskt fabrikat kallat Citect vilket är en av de största öppna plattformarna för HMI-lösningar sett över världen.
Australien, Dubbo

På TAFE i Dubbo genomförde jag min första av två introduktionsutbildningar som jag höll under min resa. Det var både ovant, inspirerande och nyttigt att gå in i rollen som lärare.
Nya Zeeland, Auckland

På ETCO höll jag min andra KNX kurs för två elever på ETCO, två av ETCOs lärare samt tre personer från olika elinstallationsföretag. Utbildningen på ETCO gav en bra möjlighet att prata med de elektriker som deltog och höra deras syn på hur man säljer in lösningar till kunder.

Nästa del av mina studier blev två dagars besök och arbete med Bobby Merai som arbetar med KNX på ABB i Nya Zeeland.
Australien, Melbourne

Under två dagar fick jag inblick i grossistens syn på installatörers medvetenhet om framtidens installationssystem samt hur arkitekter ser på att dra nytta av system för energibesparingar, komfort och design.

Del 3, Europa
Tyskland, Frankfurt
Light & Building 2012

Den i särklass största el- och teletekniska mässan i Europa. Det här är platsen där alla vill synas för att visa produktnyheter, träffa kunder, leverantörer och knyta nya kontakter inom området belysning och fastighetsteknik.

Jag ingick som en av totalt 123 personer i KNX Associations styrka i deras totalt tre montrar. Totalt var 26 nationaliteter representerande i monterpersonalen varav vi var två från Sverige.

Under tiden på Light & Building arbetade jag halva dagarna och hade resterande tid fri för att besöka de många representerade utställarna inom området fastighetsautomation.

Sammanfattning
Vilken nytta har Wernerstipendiet gett mig som person och mitt företag?
Tack vare Wernerstipendiet har jag fått en mängd olika kunskaper och färdigheter. Det är inte enkelt att sammanfatta alla möjligheter som getts mig hittills samt utvärdera vad de kan inbringa i framtiden.
- Kontaktnät
- Tekniska kunskaper
- Produktkunskaper
- Språkkunskaper
- Pedagogiska kunskaper
- Förmågan att möta människor

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se