ansokan_top

Ansökan

Wernerstipendiet utdelas årligen till entreprenör eller person i ledande befattning i näringslivet. Den sökande ska vara bosatt i Vetlanda kommun och företrädesvis vara i åldern 25-45 år.

Sökande

För att bli Wernerstipendiat krävs att du är yrkesverksam inom ett företag i Vetlanda kommun och där du aktivt bidrar till utvecklingen av företaget. Du ska ha varit folkbokförd i Vetlanda kommun sedan den 1 januari det kalenderår som styrelsen beslutar om stipendiet och helst vara i åldern 25-45 år.

Redovisning

Wernerstipendiaten ska inom ett år efter erhållandet av stipendiet inlämna en skriftlig reseskildring samt ge en muntlig redogörelse i samband med ett lunchmöte med Vetlanda Rotaryklubb.

Ansökningstid

Senast den 13 maj ska ansökan för 2024 års Wernerstipendium inkommit till ordförande Peter Josephson. Använd ansökningsblanketten eller ansökningsformuläret.

Ansökan skickas digitalt till: peter.josephson@wernerstiftelser.se

Ansökningsblankett (pdf)

Här hittar du blankett för ansökan.

Ladda ner

 

Ansökningsformulär

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se