ansokan_top

Ansökan

Wernerstipendiet utdelas årligen till entreprenör eller person i ledande befattning i näringslivet. Den sökande ska vara bosatt i Vetlanda kommun och företrädesvis vara i åldern 25-45 år.

Sökande

För att bli Wernerstipendiat krävs att du är yrkesverksam inom ett företag i Vetlanda kommun och där du aktivt bidrar till utvecklingen av företaget. Du ska ha varit folkbokförd i Vetlanda kommun sedan den 1 januari det kalenderår som styrelsen beslutar om stipendiet och helst vara i åldern 25-45 år.

Redovisning

Wernerstipendiaten ska inom ett år efter erhållandet av stipendiet inlämna en skriftlig reseskildring samt ge en muntlig redogörelse i samband med ett lunchmöte med Vetlanda Rotaryklubb.

Ansökningstid

Senast den 8 maj ska ansökan för 2023 års Wernerstipendium inkommit till ordförande Peter Josephson. Använd ansökningsblanketten eller ansökningsformuläret.

Ansökan skickas digitalt till: peter.josephson@wernerstiftelser.se

Ansökningsblankett (pdf)

Här hittar du blankett för ansökan.

Ladda ner

 

Ansökningsformulär

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se