Eric_E

Eric Engelbrektsson

Produkt- och profilutveckling, Stipendiat 2007

Bakgrund
Chef för profilkonstruktion på Sapa Profiler AB

Resans syfte
Produkt och profilutveckling med fokus på verktygsdesign, samt även studera framställningen av aluminiumoxid ur bauxit.

Resans innehåll
Företagsbesök på Nya Zeeland och Australien.

Sammanfattning
Resan varade i 23 dagar – med många nya intryck och kunskaper. Genom resan har jag fått se och få förståelse för framställning av aluminium, som är så viktig för vår bygd. Jag har fått kunskaper på teknisk nivå som jag hoppas kunna dra nytta av i mitt dagliga värv.

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se