anders_fransson_2015

Anders Fransson

Studieresor till USA och Vietnam. Stipendiat 2015

Reseskildring Wernerstipendiet 2015

Inledning
Jag har genom Wernerstipendiet fått möjlighet att göra två resor till helt olika platser. USA som är en mogen marknad, Vietnam ett land under uppbyggnad och tillväxt. Syftet med resorna är att se och lära mig hur andra företag arbetar med kalkylering och vilken kostnadsstruktur företagen har. Vad skiljer struktur och tankar åt, vad kan man lära av det för att främja utveckling på hemmaplan. Hur arbetar och fungerar länder med helt olika mognadsfas ekonomiskt.

Resa 1 - USA
Jag startade min resa till USA med att besöka Sapas största pressverk som ligger i Cressona, Pennsylvania. En by med knappt 2000 invånare och en Sapafabrik med 1000 anställda. Företaget har arbetat mer med standardprofiler till skillnad mot Sapa Sverige som är mer specialiserade på bearbetning och specialprofiler. Det visade tydligt att det finns helt olika sätt att arbeta och bli framgångsrik. Det som mest imponerade att man lyckats hålla en extremt platt organisation trots storlek på företag. Management trivdes bäst i blåkläder och hjälm ute i produktion. Trots att USA och Sverige skiljer sig mycket åt fanns det även intressanta likheter när det gällde de två företagen. Sapa Cressona har en stabil och trogen personalstyrka med långa anställningstider och fabriken är belägen på landsbygden, ett företag väl rotat i bygden i likhet med Sapa Vetlanda.

Resan fortsatte sedan med två ytterligare besök till företag med helt olika inriktning, Northeast Prestressed ett företag som arbetar med betongbalkar till brofästen. Här tillverkades inga standartartiklar, alla projekt beräknades för sig. Vissa balkar lagrades i upp mot två år innan montage, vilket till viss del är en mardröm för en ekonom. Lärorikt och se hur de räknade på jobb, men också hur de sedan följde upp och såg att utfallet blev som förväntat. En av utmaningarna när man räknar på projekt är att hitta en väg som klarar transporterna av de långa balkarna.

Sista besöket på resan blev Yuengling Brewery, det äldsta ölbryggeriet i USA. Jag fick möjlighet att under några timmar diskutera lönsamhet och kalkylering med en av döttrarna som är på väg att ta över företaget. Detta besök gav en fantastisk inblick i hur man kan driva även stora företag med väldigt enkel struktur och strategi. Företaget är fjärde största bryggeriet bakom tre bryggerigiganter i USA. Detta familjeföretag hade en god lönsamhet och en personalomsättning som i princip var noll.

Resa 2 - Vietnam
Jag valde att resa till Vietnam för jag ville se en annan del av Asien än den jag tidigare besökt i mitt arbete och kände att Vietnam är ett land på tillväxt. Valet underlättades av att Sapa har en fabrik i Vietnam som jag kunde ta som utgångspunkt vilket överbryggade en del hinder. Språket var ett större hinder än vad jag först trott, men även en kulturkrock där det underlättade att ha med en tolk som kunde guida bland artighetsfraser och kutymer. Det var intressant att se ett mindre företag som hela tiden jobbar med att utveckla processer och expandera verksamheten. Jag tillbringade mycket tid med deras finanschef, där vi hade möjlighet att diskutera och utbyta ideer med varandra. Diskussionerna blev väldigt spännande och det blev emellanåt tydligt att vår företagshistoria och kulturer är vitt skilda. Ett annorlunda problem var att personal i många fall inte återvände efter semester utan hade hittat ny anställning.

Resan fortsatte sedan med några intensiva dagar med 8 olika företagsbesök där Sapa bistod fantastiskt och gav mig personlig chaufför och tolk, vilket möjliggjorde ett större utbyte. Jag träffade dessa dagar väldigt många spännande personer och fick mölighet till många intressanta diskussioner. Företag skilde sig från högteknologisk Siemens fabrik till handflätade utemöbler. Sista besöket för resan blev hos en styrelsemedlem i Sapa, tanken var en artighetsvisit som slutade i en flera timmar lång diskussion om Vietnams ekonomi och framtid. En fantastiskt äldre herre som rundade av Vietnam resan på allra bästa sätt. Mina två resor har gett mig inblick i hur företagande skiljer sig åt i världen. Vi står inför olika utmaningar och har väldigt olika förusättningar eftersom vi verkar i olika marknader och har olika styrning.

Sammanfattning
Slutligen vill jag sända en tanke till Werner von Seydlitz som genom Wernerstipendiet har gett många en ovärderlig möjlighet till utveckling och nya intryck. Ett tack även till Sapa och alla personer jag träffat och gjort detta till ett oförglömligt år för mig.

Vetlanda 2016-06-15
Anders Fransson

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se