werner-v-s-2012-farstorps-gaard

Werner von Seydlitz

Werner von Seydlitz verkade inom metall, trä och massaindustrin. Han var en stor entreprenör och en industriell förnyare.

Werner von Seydlitz

Werner von Seydlitz föddes 1927 i Ostpreussen i dåvarande Tyskland. Han utbildade sig till diplomingenjör inom biokemi.

I slutskedet av andra världskriget 1945 blev familjens egendom sovjetiskt krigsbyte och Werner kom som 22-åring till Sverige 1949.

Efter en tids arbete inom Svenska Skogsforskningsinstitutet fick Werner anställning på Myresjöhus strax utanför Vetlanda, med uppdrag att bygga en fabrik för tillverkning av isoleringsplattor av torvfiber. Tusentals trähus från Myresjöhus isolerades under 1950-talet med dessa plattor.

Efter avslutat projekt grundade Werner 1953 Firma Metall och Plast, senare namnändrat till MP bolagen.

Med stort entreprenörskap, mod, energi, framtidstro och kunskap byggdes ett livsverk upp i form av MP-koncernen.
Hans intressen och kunskaper låg inom många områden och som därför har präglat hur MP bolagen ser ut idag. Viljan och energin fanns att hela tiden hitta nya affärsområden och att bygga ett starkt bolag.

Werner von Seydlitz avled den 10 maj 2016. Han blev 88 år gammal.

farstorps-gaard-mindre-2016-05-05
10 WvS bildspel 2016-11-04
banner-foersta-sidan-2017-bild-fr-vp-ok
27 WvS bildspel 2016-11-04
Werner-von-S 3
0 WvS bildspel 2016-11-04
Werner-1

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se