Martina Forsblom

Att utbyta kunskap och erfarenheter med tissuebruk utanför Europa. Stipendiat 2007

 

Bakgrund
Civilingenjör i kemiteknik och processingenjör på Metsä Tissue AB i Pauliström.

Resans syfte
Att besöka tissuebruk utanför Europa för att utbyta kunskap och erfarenheter samt skapa nya kontakter. Att bruken ligger utanför Europa är ett krav då tissuebruken i Europa alla är konkurrenter.

Resans innehåll
Företagsbesök i USA, Kanada och Japan.

Sammanfattning
En fantastisk resa på 16 dagar. Besöken ordnades av Voith i USA och Albany i Kanada och Japan. Resan var mycket berikande och de kontakter jag fick kommer jag att ha stor nytta av i mitt arbete.

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se