alsater

Andreas Alsäter

En studie av japansk produktionsfilosofi

Stipendiat år 2006

Bakgrund
Industriell ekonom
30 år
Elitfönster AB / Inwido Sverige AB
Systemutveckling

Resans syfte
Att studera japansk produktionsteknik och produktionsfilosofi, i dess ursprungsland

Resans innehåll
Studiebesök på Gifu Auto Body, Kakamigahara, 3 fabriker
Studiebesök på Toyota Motomahci Plant, Toyota City, 1 fabrik
Utbildning i Toyota Production System
Sightseeing i Tokyo

Intryck studiebesök produktion
Visuell styrning
Enkelhet och tydlighet
”Känsla av ett tivoli”
Ljud- och ljussignaler (varsel, varning, påbud, information)
Rörelse (operatörer, materialhantering, robotar, AGV)
Tempo (Hög arbetsintensitet, standardiserat arbetssätt, hög tillgänglighet)

Utbildning
Toyota Production System
MIC - Utbildningsföretag ägt av Gifu.

Toyota Production System (TPS)
Just in time
Tillverka och transportera enbart nödvändiga produkter, i nödvändig tid och i nödvändig volym
Jido-ka
System för att förstå problem och avvikelser där och när de inträffar
Linan, processen, utrustningen stannar automatiskt vid problem

Behållning
Lärdomar Japan
Noggrann – Hög detaljgrad
Disciplin – Konsekvent, målinriktat
Lärdomar TPS
Takt är nödvändigt
Alla operatörer kan prestera lika = avvikelser beror på bristfällig utbildning
Låt inte operatören bestämma hur operationer skall utföras

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se