2022 års Wernerstipendiat 
Patric Svensson

rotarymoe

Wernerstiftelsen bildades 1998 av Vetlanda Rotaryklubb på initiativ av Werner von Seydlitz. Stiftelsen har till uppgift att förvalta den fond som byggts upp med i huvudsak gåvomedel från Werner von Seydlitz.

Syftet med stipendiet är att stipendiaten genom en studieresa till andra länder ska få idéer om nya produkter eller tjänster, få kunskap om ny teknik, nya arbetssätt eller idéer om marknadsföring som i förlängningen stärker näringslivet i Vetlanda kommun.

Stiftelsen har årligen delat ut resestipendier sedan 2002 och stipendiet uppgår för närvarande till 50 000 kronor.

För att bli stipendiat krävs att man är folkbokförd i Vetlanda kommun samt har en ledande ställning i näringslivet så att man genom resan kan utveckla sina ledaregenskaper och främja företagets produkter, arbetsmetoder och lönsamhet. Stiftelsens målgrupp är personer i åldern 25-45 år.

Ansökan

Är du verksam inom ett företag och folkbokförd inom Vetlanda kommun? Är du mellan 25-45 år? Tag då chansen att bli årets Wernerstipendiat. Stipendiet är ett resestipendium på 50.000 kronor. Läs mer om kriterierna och hur du går till väga med din ansökan här.

green-chameleon-21532
banner-foersta-sidan-2017-bild-fr-vp-ok

Vem var Werner von Seydlitz

Werner von Seydlitz var diplomingenjören som kom till Sverige efter kriget, med två tomma händer, och slutade som miljardär. Läs mer om Werner och hans resa.

Nyheter

Patric Svensson

Den första september 2022 fick Patric Svensson från Daily Kommunikation mottaga 2022 års Wernerstipendium på Farstorps Gård.

024A0934

Den femte september 2019 fick Pontus Svensson Elitfönster och
Carl-Johan Sigfridsson OBOS mottaga 2019 års Wernerstipendium på Farstorps Gård.

header_2018

Den sjätte september fick Christoffer Olausson och Markus Tadåker från Plannja mottaga 2018 års Wernerstipendium på Farstorps Gård.

2017

Den sjunde september på Vetlanda Rotaryklubbs lunchmöte på vackra Farstorps Gård fick Tobias Ingemarsson från Kvarnstrands mottaga 2017 års Wernerstipendium.

Ditt livs största äventyr

Stipendiater

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se