024A0934

Pontus Svensson och Carl-Johan Sigfridsson

Stipendiater 2019

pontus1

Pontus Svensson

Resor till Italien, Danmark och Estland

Inledning

Vill inleda med att rikta ett stort tack till Wernerstiftelsen för möjligheten jag fått med att göra dessa resor.

När jag satt och funderade på vart jag skulle resa bestämde jag mig ganska snabbt att jag ville besöka flera olika fabriker i olika länder. Valet föll då på Italien, Österrike och Danmark. Tyvärr så fick jag inte möjlighet att åka till Österrike som planerat, i stället åkte jag till Estland. Syftet med mina resor var att utforska fabriker och verksamheter i andra länder med målet att hitta minst en förbättring från varje fabriksbesök, som jag kunde implementera i vår fabrik på Elitfönster. Nedan kommer jag beskriva lite mer i detalj vad dom olika resorna givit mig samt vad jag har implementerat i vår fabrik utifrån inspiration från dessa besök.

Rimini, Italien 17/2–20/2 2020

Jag begav mig till Rimini, Italien för att besöka SCM, leverantören som tillverkat vår nya hyvellinje. Denna investering som Elitfönster gör är den enskilt största i företagets snart 100-åriga historia. Besöket i Italien innefattade framför allt ett besök i fabriken där man monterar ihop alla maskiner. SCM har fabriker i andra delar av Italien där man tillverkar delar till maskinerna men färdigställandet av maskinerna sker i fabriken i Rimini. När jag besökte fabriken tillverkade man 6 CNC-maskiner per dag och i fabriken var man ca 500 anställda varav 80 tekniker. Det som är lite speciellt är att när man skriver på anställningsavtalet så förbinder man sig att arbeta minst 5 år på företaget och anledningen till detta är att man måste få kontinuitet då det är en mycket komplex produktion.

Efter mitt besök i Italien så tog jag en avstickare till London för att titta på en Premier League match mellan Arsenal och Everton på Emirates Stadium. Fotboll är ett av mina allra största intressen och då främst engelsk fotboll så det var en häftig upplevelse att få se en match live. För övrigt var det sightseeing i London.

Farsö, Danmark 8/11–9/11 2022

Min andra resa jag gav mig ut på var till Farsö på Jylland där Inwido har två fabriker, KPK och Outline. Här tillverkas fönster främst till konsument-segmentet. Anledningen till besöket i denna fabrik var att jag fått till mig att man har haft mycket bra resultat i GPTW, en undersökning där medarbetarna får svara på frågor som främst är kopplade till trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet samt kamratskap.

Det man jobbat mycket med var:

  • Flexibiliteten hos personalen och deras arbetstider samt tydlighet i kommunikationen.
  • Satsat på att vara noga med att fira de små segrarna i fabriken, genom tex en enkel fika eller dyl.
  • Det visuella ledarskapet, en del i detta var exempelvis att teamledare hade kontor ute i produktionen vid respektive process.

  • Ett skrivet ”Team-kontrakt” där man uppmanar till kommunikation och samarbete i teamet.
  • Visualiserat maskin-tillgängligheten på tv-skärmar så operatörerna kunde se detta i realtid, vilket skapade en bättre produktivitet.

  • Timme för timme-uppföljning var också något man införde i valda processer, vid behov när man inte klarade sina mål. Syftet med detta var att lyfta upp störningarna och arbeta med att få bort dessa vilket bidrar till att man når sina mål.

Det jag tar med mig från denna resa, och som vi har implementerat på Elitfönster, är ”Gratifikation”- en utmärkelse som tilldelas en medarbetare som gjort ”det där lilla extra” utifrån en kravbild kopplat till prestation eller ledaregenskaper. Vi har även börjat att visualisera utfallet på tv-skärmar från vårt produktions-uppföljningssystem axxos vid respektive maskin. Detta har hittills gett en förbättrad produktivitet med ca 13%. Dessutom har vi implementerat timme för timmeuppföljning som en åtgärd i processer som inte når sina mål med ett gott resultat.

pontus2
pontus3
pontus4
pontus5
pontus6

Tallinn, Estland 2/5–4/5 2023.

Min tredje och sista resa gick till Estland och Tallinn och besök på JABS Group, en mindre fabrik där man tillverkar fönster och dörrar till främst konsumenter. Här hade jag fokus på deras visuella tavlor som man använda för att kunna göra rätt prioriteringar i fabriken.

Dessa visuella tavlor har vi nu implementerat i vår fabrik på Elitfönster. De är ett bra hjälpmedel för att snabbt kunna se och prioritera rätt.

Jag fick även med mig idén att implementera en fabrikskalender där alla fabrikens möten finns på ett schema så medarbetarna vet när respektive möte hålls. Detta bidrar till tydlighet och struktur.

Jag hann även med mig lite sightseeing i ett soligt Tallinn, en skön avslutning på resan, att få koppla av på ett fint hotell med tillhörande spa.

Återigen vill jag tacka Wernerstiftelsen för detta stipendium som givit mig möjligheten att se andra verksamheter i andra länder samt att jag genom dessa besök fått inspiration att implementera förbättringar som vi har nytta av i vår vardag på Elitfönster.

pontus9
pontus8
pontus10
pontus7
pontus12
pontus13
pontus11

Carl-Johan Sigfridsson

Studieresa till Japan

Inledning

Målet med studieresan till Japan var att studera landets byggindustri, arkitektur och kultur. Med sin omfattande urbanisering byggs det mycket i städerna, men innebär också ansträngningar för det japanska samhällen som avbefolkas.

Japan

I mitten av oktober reste jag tillsammans med en grupp branschkollegor till Japan för att under ledning av en japansk arkitekt/byggnadsingenjör, studera japansk arkitektur och byggnadskonst.
Japan brottas med enorma demografiska utmaningar. På grund av låga födelsetal har befolkningen minskat varje år sedan en topp på drygt 128 miljoner år 2008. 2023 var befolkningen 125 miljoner och under de kommande årtiondena förväntas befolkningen minska med ungefär en miljon personer om året.
Det har samtidigt varit en hög urbanisering som lett till att 90% av Japans befolkning bor i städerna. Städerna växer dramatiskt samtidigt som landsbygden töms. Man bedömer att en tredjedel av alla japanska hem kommer vara obebodda redan år 2033, vilket i så fall skulle innebära 21,7 miljoner tomma fastigheter.

Tokyo

Under tre fullspäckade dagar i huvudstaden besökte vi ett stort antal byggnader. Här kommer några exempel: Ett japanskt trähus från förra sekelskiftet med altan som ger en succesiv övergång mellan huset och trädgården. Vi besökte olika tempelområden, där vi studerade byggnadstekniken att bygga en hög pagod (smala hus med ett flera våningar). Konstruktionen har visat sig vara jordbävningssäker och när man skulle bygga Sky Tree - ett TV-torn som med sin höjd av 634 m, använde man sig av sammateknik att jordbävningssäkra bygganden. Under byggtiden överlevde TV-tornet en jordbävning, så man är säker på att tekniken fungerar.

Slutord

Slutligen vill jag avsluta med att tacka Peter Josephsson och Wernerstipendiet för den möjlighet stipendiet gav mig. Jag är övertygad över att resan kommer bidra till OBOS utveckling. Dels genom att fler får ta del av resan och kan få nya infallsvinklar, men också genom de intryck jag fått med mig kan prägla diskussioner i vårt bolags utveckling. Jag uppskattade särskilt att uppleva det japanska sinnelaget byggt på respekt, hövlighet och samarbete.


03
01
02
04
05
06

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se