J_Franzen

Johan Franzén

Studieresa till Shanghai och Kina. Stipendiat år 2008

 

Syfte och mål
I min ansökan till Wernerstipendiatet uppgav jag följande syfte och mål med resan:
Konkurrensen från lågprisländer ökar, inte minst från Kina. Jag vill undersöka hur aluminiumbearbetningen ser ut i Kina, vilken tekniknivå de har och se vad vi kan lära av dem.

Resa
Jag åkte den 29 juni tillsammans med en grupp inom Aluminiumriket och kom åter till Sverige den 4 juli.

Jag hade tre ursprungliga resmål: Exportrådet i Shanghai, en mässa – Aluminium China 2009 samt Sapa Profilers anläggning i Shanghai.

Första anhalt var Shanghai. Vi färdades dit från flygplatsen med höghastighetståg i över 300 km/timme. Av Exportrådet fick vi en mängd fakta om Kina och dess utveckling. Aluminiummässan anordnades för första gången och jag hade förväntat mig en större mässa. De visade upp många svåra tekniska profillösningar, framför allt mycket stora profiler och kylprofiler. De hade däremot väldigt lite bearbetning av profiler.

Vi besökte också Sapa Profiler i Shanghai. De startade upp 2003 och har samma utrustning och säkerhetsnivå som vi har i Sverige. Här bearbetade man framför allt produkter där produktionen flyttas från Sverige och övriga västvärlden. Produkterna rörde telekom, kraft och möbler.

Vi hann också med sightseeing i bl.a. Old China, The Garden och TV-tornet.

Sammanfattning
Utvecklingen går väldigt fort i Kina. De snappar upp nyheter och utvecklas i snabbare takt än vad vi gjort. Det betyder att vi också måste fortsätta vårt utvecklingsarbete för att inte bli frånsprungna. De ligger mycket långt fram när det gäller pressteknik, men ligger efter när det gäller bearbetningen. Totalt sett är jag mycket nöjd med resan. 

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se