J_Axelsson

Joakim Axelsson

Studieresor till Danmark och USA. Stipendiat 2009

 

Syfte och mål
I min ansökan till Wernerstipendiatet uppgav jag följande syfte och mål med resan:
Få mer kunskap, idéer och erfarenhet av hur man lyckas med försäljning av systemlösningar.

Utveckla mina språkkunskaper i engelska, framför allt när det gäller fackengelskan ino0m förpackningsbranschen.

Knyta kontakter med någon eller några för att även i framtiden kunna utbyta idéer, kunskaper och erfarenheter.

Resor
Danmark 2010-01-25 – 01-28
Besök hos Dansk Minkpapir, som har lång erfarenhet av att utveckla systemlösningar i syfte att minska förbrukningen av förpackningsmaterial och därmed minska kostnader och miljöbelastning.

Även besök hos Arla Foods, Chr. Hendriksen Bogbinder och Dipack.

USA 2010-04-08 – 04-21
Huvudbesöket var på Sealed Air, som är världsledande på förpackningssystem. Företaget var mycket tillmötesgående och mycket tid hade avsatts för tid med mig. Jag fick dessutom följa med två säljare av systemlösningar på kundbesök.

Utöver Sealed Air besökte jag åtta företag i USA.
Resan till USA överträffade mina högt ställda förväntningar.

Sammanfattning
Jag kan med glädje konstatera att jag har nått mina tre mål med resorna. Det är en stor mängd kunskap, erfarenheter och idéer som jag samlat på mig under resorna.

Avslutningsvis vill jag tacka för stipendiet och de möjligheter som det har gett mig.

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se