2018_Picture1

Christoffer Olausson & Markus Tadaker

Studieresa till Japan & Tokyo

Stipendiater 2018

Inledning

Målet med studieresan var att få möjlighet att studera/ta del av hur verksamhetsutveckling bedrivs i ledande företag inom Toyotafilosofin/modellen (Lean, 5S). Förståelse hur lean och dess verktyg används i det dagliga arbetet. Komma tillbaka med erfarenheter och inspiration för att arbeta med förbättringar i vårt arbete här hemma.

Japan

I slutet av Oktober åkte vi på vår studieresa till Japan, för att delta i ”Lean management production training” . En utbildning i 5 dagar i en mindre stad Kakamigahara. söder om Tokyo. Kakamigahara Är en Industristad där ett flertal underleverantörer till Toyota har sina anläggningar. Utbildningen var kombinerad med teori, studiebesök och praktiska övningar. Vi har fått möjlighet att samla kunskaper i flertalet områden.

  • Som GPS ” good production system” Hur man bygger kultur inom företaget, förstå vad som är nödvändigt för att bygga ett produktionssystem.
  • Kostnadsreduktion, strategi genom att minska slöseri.
  • Kaizen – förbättringar är gränslöst tänk att det aktuella läget är det sämsta tänkbara.
  • 5S – fem steg till ordning och reda på arbetsplatsen. Lean är ett långsiktigt förhållningssätt som innebär en strävan efter att bli bäst på marknaden, genom att öka medarbetarnas engagemang, eliminera slöseriet och fokusera på rätt saker.
  •  Just in time production – Enbart tillverka det som nästkommande process är i behov av, bara när det behövs och bara den mängd som behövs.
  • JI DO KA – En inbyggd kvalitetsprocess
  • Standardiserade arbetsmetoder – metod för att säkerställa säkerhet och kvalitet genom optimala processer i kombination med effektivt arbete.

 

Studiebesök

Vi gjorde studiebesök på fyra olika fabriker, 2 dotterbolag till Toyota samt en fabrik utanför Toyota som med hjälp av Toyotas produktions system har vänt företaget från att haft problem med lönsamhet och effektivitet, Idag vara ett välmående företag som växer. Som avslutning på utbildningen besökte vi en av Toyotas bilfabriker i staden Toyota. (Samtliga studiebesök var det total fotograferingsförbud.)

 

Bilder från resorna

2018_IMG_4473
2018_IMG_4222
2018_IMG_4359
2018_Picture2

Tokyo

Som avslutning på studieresan tog vi ”bullettrain” från Nagoya till Tokyo för lite turistande. Där vi bl.a. besökte Sensoji tempel och såg staden Tokyo med turistbåt.

Slutord

Vi vill tacka Werner von Seydlitz stiftelsen, Vetlanda Rotaryklubb samt Plannja för möjligheten vi fått. Vi har med denna möjligheten kunnat samla kunskaper i flertalet områden kring Lean och fått en helhetsbild som vi kommer att ta med oss i framtiden.

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se