Fredrik Söderlund

Studieresa till Kina. Stipendiat 2008

 

Syfte och mål
I min ansökan till Wernerstipendiatet uppgav jag följande syfte och mål med resan:
- Skapa nätverk
- Göra företagsbesök på verkstadsbolag
- Besöka Svenska företag som har etablerat sig på marknaden
- Kultur/mat
- Bilda mig en uppfattning om tekniknivå

Resa
Jag tillsammans med min arbetskamrat Stefan Johansson flög den 14/11 till Kina. Vi hade tillsammans gjort en resplan för att se och uppleva så mycket som möjligt. Nedan har jag kort sammanfattat städerna vi besökte.

Peking: Kulturernas stad med mycket att se. Vi besökte Himmelska fridens torg, Förbjudna staden, Ming gravarna och Kinesiska muren. Kinesiska muren var det som gjorde störst intryck på mig.

Shanghai: Shopping med hög puls och låga priser. Vi gjorde följande verkstadsföretag: Sapa, Justec, HEHE, Nip, Rimaster. Företagsklimatet är helt annorlunda mot vad vi är vana vid.

Hongkong: Finanshajarnas kvarter och hamnstad.  Nya företagsbesök och träff med råvara och verktygsleverantör: Ikea, Capebal, Peter trading.

Sammanfattning
Kina är möjligheternas land enligt många. Jag är benägen att hålla med, men till vilket pris?? 
Jag tror att man kan skapa affärsmöjligheter (etablering) i Kina. Marknaden är enorm med 1 300 000 000 invånare och ett samhälle som bygger på att köpa sig status. Svårigheterna är att etablera och säkerställa ett företag och inte bli plagierad av konkurrenter. När det gäller företagsklimat så verkar det inte finnas så mycket krav som ställs på miljö, arbetskraft mm. Vid flertalet företagsbesök blir man rädd för hantering av avfall och restprodukter. Jag kan förstå att folk går med munskydd i vissa områden. Arbetsförhållandena är också tragiska. Väldigt få skydd, inga svetsmasker och ett jäkla tempo. Snittåldern på personalen skulle jag uppskatta till cirka 28 år. Medellönen för en anställd är 1/9 av en svensk lön vilket gör Kina till ett lågkostnadsland. Teknikstandarden i Kina är cirka 30 år efter Svensk industri men man ska veta att det går enormt fort i Kina. Infrastrukturen i Kina är i mångt och mycket bättre än i Europa och kapital finns det gott om.

Avslutningsvis vill jag säga att maten i Kina är helt OK... det serveras annat än hund och katt.  

Jag vill på nytt tacka för den trevliga upplevelse jag fått.

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se