Mats_Nordahl_w

Mats Nordahl

Studieresa till Seattle, USA m.m.Stipendiat 2005

Mål med resan
Mitt stora mål var att besöka Microsoft i Seattle för att få vet mer om deras visioner om framtidens hem. Seattle är förövrigt en plats dit många pionjärer utvandrade till från Sverige och norden, såsom John Nordström och Norrmannen Helly Juel Hansen. Jag var förstås intresserad över den amerikanska mentaliteten speciellt när det är våra en del av våra förfäder som var med som nybyggare. Profit var ett nyckelord för de som ville vara framgångsrika.

Min ambition var även att besöka europeiska leverantörer och mässor för att utöka kontaktnät och se deras satsningar inför framtiden.  

Resor
Microsoft blev huvudmålet för resan, 2006, och deras utvecklingscenter för framtidens hem – Microsoft Home. Det är en anläggning för fälttest och de siktade på en tänkt vision 10-15 år i framtiden. När sekretessavtal har löpt ut kan jag säga att de har mycket rätt om framtiden och hur vi kommer att leva med datorstödd automation i våra hem.  

Jag passade även på att studera byggnader, system och arkitektur för att få inspiration. Bl.a. Columbia center med sina 300 meter, Seattles stadsbibliotek med en mycket speciell arkitektur och ett avancerat system för energiåtervinning samt Federal Court Building, nybyggt och väldigt genomtänkt med tanke på säkerhet.  

 Att även på nära håll se vad våra invandrare från norden har skapat och lyckats med var mycket givande. De hade det förstås inte lätt och staden grundades mycket sent 1860-tal. Efter det kom guldrush under 1890-tal.  

Jag gjorde även en kort studie och undersökning av marknaden. I tron att USA låg i framkanten så var det lite av en överraskning att smart hus inte var så vanligt i USA. Det mesta är konventionell teknik med undantag för vissa mycket teknikinteresserade. I Sverig börjar det bli vanligare. Detta har bekräftats i kontakter med företag som jag kom i kontakt med innan och under resan.  

Vidare besökte jag Batimat, tidigare 2005, en mycket stor mässa i Paris med inriktning moderna byggnader. Den gav mycket intryck bl.a. när det gällde avancerad CAD-ritning för byggnader med 3D.

Jag besökte även fler Tyska tillverkare av KNX-apparater runt Ludensheid, Tyskland. Det gav mig en bra grund och kontakter samt även en god kännedom om leverantörerna inom denna bransch och även de tekniska apparaterna.  

 Sammanfattning
På senare tid efter resorna, speciellt Seattle och Microsoft, vet jag att det har gett mycket och något som kommer att leva kvar länge som inspiration och visionella intryck. Speciellt det inspirerande besöket hos Microsoft har gett mycket. Idéer, erfarenheter, kontakter har gjort att vi nu har utvecklat system och lösningar för Microsofts media center system. Vi arbetar idag bland annat med ett Kanadensiskt företag nära Vancouver och Seattle med ytterligare ett system som också bygger på Microsofts system.

För vår egen del så arbetar vi också med en lösning som för dagens och framtidens hem ännu mer framåt. Det är en artificiell intelligent agent inom det elektriska systemet som hjälper till med att underlätta för dem som är i fastigheten. Det kan exempelvis vara att hjälpa till att spara energi, hjälpa till som hjälpmedel för rörelsehindrade och mycket mer. Hur som helst så vet jag nu säkert att huvuddelen av inspirationen och idéerna kom från resan.  

Inför framtiden så vet jag att resan fortfarande också kommer att betyda mycket.

Wernerstipendiet
C/O MP Bolagen
ATT: Peter Josephson

Box 3
574 21 Vetlanda

peter.josephson@wernerstiftelser.se