Med bakgrund av den nuvarande utveckling av Coronaviruset har Styrelsen beslutat att ställa in 2020 års stipendium.