Anders Fransson, Sapa Profiler AB, fick motta årets Wernerstipendium vid Rotarys lunchsammanträde den 3 september 2015. Anders, som är ekonom/controller, planerar att åka till USA och Vietnamn för det stipendium på 50 000 kronor som han fick ta emot av Stiftelsens donator Werner von Seydlitz.