Peter Thomsen, Beslag & Metall AB, fick motta 2013 års Wernerstipendium vid Rotarys lunchmöte den 5 september 2013. På bilden flankeras stipendiaten av stiftelsens ordförande Peter Josepson och donatorn Werner von Seydlitz.

Peter Thomsen uttryckte sin glädje över att ha blivit tilldelad stipendiet.
- Jag ska åka till Tyskland och USA för att studera Servopress teknik. Planerar att besöka pressleverantörer, plåtkomponenttillverkare och verktygsmakare som bygger verktyg för servopressar, berättade Peter..