2010 års resestipendium tilldelades Maria Grandelius, DUO Fotografi AB. Maria berättade att hon skulle använda sitt resestipendium för resor till London och Milano. Maria Grandelius tar emot sitt stipendium på 50 000 kronor den 26 augusti 2010 ur Werner von Seydlitz hand. Stiftelsens ordförande Lars Elmeke, t.v., bistår vid utdelningen.