Martina Forsblom, Metsä Tissue AB och Eric Engelbrektsson, Sapa Profiler AB - 50 000 kr vardera. Martina Forsblom, 34-årig processingenjör. planerar att åka till USA, Kanada och Japan för att lära mer om tillverkningen av mjukpapper. Eric Engelbrektsson, 37-årig ingenjör, har som mål att åka till Australien och Nya Zeeland för att studera aluminiumindustrin ytterligare.
2007 års Wernerstipendier delades ut vid ett extra högtidligt Rotarysammanträde. Donatorn, Werner von Seydlitz, som nyligen fyllt 80 år bjöd på en mycket smaklig måltid och extra saluter från Smålands karoliner. Werner von Seydlitz delar ut checkar på 50 000 kronor samt diplom till pristagarna Martina Forsblom och Eric Engelbrektsson. Till höger stiftelsens styrelseordförande David Andersson.