Magnus Sandberg, MP bolagen AB och Andreas Alsäter, Elitfönster AB - 50 000 kr vardera.