Anders Lindberg, Lindbergs Verkstad AB och Anders Nilsson, Improve AB. Anders Lindberg och Anders Nilsson flankerar donatorn Werner von Seydlitz.