Mats Karlsson, Karlssons Fasadrenovering AB och Nicklas Lorentzon, MP bolagen AB. Pristagarna Mats Karlsson och Nicklas Lorentzon tillsammans med Werner von Seydlitz och stiftelsens ordförande David Andersson.