Wernerstipendiet

Wernerstiftelsen bildades den 1 oktober 1998 av Vetlanda Rotaryklubb och har till uppgift att förvalta den fond som byggts upp med i huvudsak gåvomedel från Werner von Seydlitz. 

Stiftelsen ska verka för utveckling av entreprenörskap vad avser produkter och tjänster i företag lokaliserade inom Vetlanda kommuns nuvarande gränser.

Stiftelsen har delat ut årliga resestipendier sedan år 2002 i syfte att genom en studieresa utveckla och inspirera mottagaren inom dennes verksamhetsområde.

Den 7 september delades 2017 års stipendium på 50 000 kr ut till Tobias Ingemarsson, Kvarnstrands.På bilden, fr. v., Cecilia Hjort-Athler Styrelseledamot, Vetlanda Rotaryklubbs president Göran Lindell, stipendiaten Tobias Ingemarsson samt Stiftelsens ordförande Peter Josephson.